Projekt autonomních aut v Ústí nad Labem míří ke studii

22. 8. 2017 Stát se centrem výzkumu a vývoje autonomních řídících systému a chytré mobility je ambicí města Ústí nad Labem.

Záměru města Ústí nad Labem věnují pozornost špičkové firmy, experti a další odborníci. Jeho realizace mimo jiné přinese nová atraktivní pracovní místa. Toto téma řešila Věra Nechybová, primátorka města, a Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Ústeckého a Karlovarského kraje. „Je to šance, která město propojí s nejmodernějšími technologiemi s vysokou přidanou hodnotou, musíme ji podpořit,“ uvedla primátorka.

Na základě jednání a ve spolupráci s Ústeckým krajem bude nyní Inovační centrum Ústeckého kraje připravovat podklady pro žádost o dotaci na studii proveditelnosti k SMART ZONE. Odborným konzultantem bude Fakulta dopravní ČVUT. Zóna má vytvořit podmínky pro testování autonomních silničních vozidel v reálném provozu města. Cílem studie bude prověřit podmínky a parametry realizace zóny. Studie prověří vhodné lokality a potřebné technologie.

Ve schváleném vládním Akčním plánu RE:START jsou konkrétní opatření, která pro město Ústí nad Labem představují skvělou příležitost k rozvoji. Do budoucna je například možné bavit se o testovací zóně ve městě či výstavbě testovacího polygonu. Jedná se o pilotní projekt s výrazným nadregionálním dopadem. I proto byl tento záměr zařazen do Akčního plánu RE:START.

Čerpáno z oficiální webové stránky k projektu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/projekt-autonomnich-aut-usti-nad-labem-miri-ke-studii.html