Kdo jsem

Politička, regionální patriotka, sociální demokratka, členka odborů, máma a manželka

V Ústeckém kraji jsem doma. Narodila jsem se před 39 lety v Mostě a s rodinou tu žiju dodnes.  

Jako maminku dvou malých dcer mě trápí, že kvůli sociálním a ekonomickým problémům z našeho kraje odchází stále více mladých lidí. Za svůj cíl proto považuji změnit tento stav natolik, aby se z Ústeckého kraje stal prosperující a hrdý region.

Už po škole jsem byla rozhodnutá věnovat se propagaci kraje a cestovnímu ruchu, který jsem studovala. Brzy jsem však pochopila, že náš region potřebuje nejen novou pozitivní image, ale že se potřebuje rozvíjet i v jiných oblastech.  A tehdy jsem začala pracovat jako asistentka v Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje. Tématům regionálního rozvoje jsem se pak věnovala po celou dobu v různých funkcích.

 

Předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

Pro region pracuji již mnoho let,  17 let jsem členkou Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, která plní roli tripartity. Sdružuje 200 zástupců samospráv, odborů, zaměstnavatelů a dalších významných regionálních subjektů, kteří usilují o ekonomicky i sociálně vyvážený rozvoj regionu. Činnost všech je bez nároku na honorář. Pracujeme z přesvědčení, že má smysl hájit zájmy kraje a vůči vládě vystupovat jednotně a spolu. Jen tak můžeme být v Praze slyšet. Je pro mě čest být předsedkyní této organizace.

Webové stránky: http://www.hsr-uk.cz

Zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje

Pomáhám vrátit dluh státu, který má vůči našemu kraji. Jsem iniciátorkou a spoluautorkou vládního programu RE:START. Jeho smyslem je vrátit Ústeckému, Moravskoslezskému a Karlovarskému kraji jejich prosperitu. Splatit dluh, který k těmto historickým tahounům české ekonomiky stát má. Jsem přesvědčená, že Ústecký kraj má velký potenciál a že ho nesmíme promrhat a připustit, aby se z něj stala jedna velká sociálně vyloučená lokalita.

Program RE:START jsme letos prosadili na jednání Vlády ČR. Firmy, města, obce, školy a další subjekty tak získávají možnost čerpat prostředky na svůj rozvoj, aby mohly lépe konkurovat zbytku ČR. Program zajistí například opravy silnic, nové technologie do firem, navrácení krajiny po těžbě obyvatelům kraje, více kvalifikovaných lidí v technických oborech i zdravotnictví. Ve zvýšené míře se bude v těchto krajích řešit i problematika bydlení, sociálně vyloučených lokalit a další desítky opatření.

Webové stránky: http://www.restartregionu.cz

Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí

Řeším problémy kraje, které zbytek republiky odmítá vidět. V lednu 2017 mě svou politickou náměstkyní jmenovala Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Z jejího pověření se na MPSV věnuji zejména řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a problémům spojených se sociálním vyloučením. V regionu se s dopady těchto jevů setkávám denně. Situace na trhu práce se obecně zlepšuje, v našem kraji však přetrvávají problémy s dlouhodobou nezaměstnaností. Vyrostla tu generace dětí, která nikdy neviděla své rodiče pracovat a automaticky spoléhá na sociální systém. U některých rodin se dávky neúměrně kumulují. Mnozí příjemci dávek se přitom práci dlouhodobě vyhýbají nebo naopak pracují nelegálně, čímž okrádají ostatní. Mnoho věcí se již podařilo změnit, ale musíme v tom pokračovat, systém sociálních dávek má sloužit lidem ve skutečné nouzi a nikoli jako dojná kráva. Každý má právo na pomoc státu, ale musí mít také povinnost dodržovat zákony.

Webové stránky: http://www.mpsv.cz

 

Politička

Věřím, že volit a hájit zájmy voličů má smysl. Jsem členkou ČSSD, protože ta hájí zájmy lidí. Nevěřím, že o všechno se postará ruka trhu (o náš region se nepostarala) ani na to, že stát se dá řídit jako firma (to by to taky mohlo dopadnout krachem). Chci žít ve státě, který je demokratický a garantuje mi základní lidské jistoty.

Politika ovlivňuje celý náš život. To jestli platíme za vzdělání dětí, za doktora, jaký budeme mít důchod, jak bude v zemi bezpečno, …to všechno ovlivňují politici. Někteří bohužel bez velkých výsledků, protože si myslí, že stačí pracovat pár týdnů před volbami. Často slyším, kolik lidí na to nadává, stejně jako já. Ale rezignace nebo nadávání nám nepomůže, proto jsem vstoupila do politiky.

Webové stránky: www.cssd.cz