Podporuji sociální podniky

29. 7. 2017 Sociální podnik je takový, který naplňuje veřejně prospěšný cíl. Většinou pomáhají zvýšit zaměstnanost znevýhodněných osob, jako jsou handikapovaní, dlouhodobě nezaměstnaní, děti z dětských domovů a další. Díky odlišnému přístupu a vyšším nákladům tak mnohdy obtížně obstojí v konkurenci běžných firem, jejichž primárním cílem je dosažení zisku. Můžeme jim však pomoci spoluprací s nimi, například odebíráním jejich produktů, a šířením povědomí o jejich existenci.