Proč kandiduji do Poslanecké sněmovny

25. 9. 2017 Věřím, že volit a hájit zájmy voličů má smysl

Politika ovlivňuje celý náš život. To jestli platíme za vzdělání dětí nebo za doktora, jaký budeme mít důchod, jak bude v zemi bezpečno, …proto jsem se rozhodla kandidovat a řešit nedostatky v legislativě. Jdu do toho, protože mě štve to, co vás!

Co mě štve!

 • Nepřizpůsobiví spoluobčané a obchod s chudobou
 • Zneužívání sociálních dávek
 • Špatně nastavený systém exekucí
 • Nízké mzdy, platy a důchody
 • Špatná ekonomická a sociální situace Ústeckého kraje

Chci to změnit, proto kandiduji.

 Co chci prosadit!

 • Nepřizpůsobiví spoluobčané a obchod s chudobou

Mnozí občané, kteří se odmítají podřídit základním principům slušného chování, sem byli

uměle sestěhováni různými spekulanty a obchodníky s chudobou. Ti jim pronajímají levné byty za vysoké nájmy hrazené sociálními dávkami. Chybí potřebná legislativa a vymahatelnost zákonů. Majitelé bytů nepodléhají žádné kontrole úřadů. Proto podpořím:

 • Návrat části bytů do rukou obcí. Tím vznikne dostupné bydlení pro seniory, mladé rodiny, matky samoživitelky a další.
 • Povinnost pro ty, kteří pronajímají více jak 3 byty, mít na tuto činnost živnostenské oprávnění a dodržovat pravidla.
 • Úpravu dávek na bydlení, aby se zamezilo jejich zneužívání.
 • Důslednější postihy pro ty, kteří svým chováním obtěžují a ohrožují své okolí.

 

 • Zneužívání sociálních dávek

Systém sociálních dávek má sloužit lidem ve složitých životních situacích, seniorům a zdravotně postiženým, nikoli jako dojná kráva!

V kraji vyrostla generace dětí, která nikdy neviděla své rodiče pracovat a automaticky spoléhá na sociální dávky. Někteří příjemci dávek se přitom práci dlouhodobě vyhýbají nebo pracují nelegálně, čímž okrádají ostatní. Každý má právo na pomoc státu, ale musím mít také povinnosti a dodržovat zákony. Proto podpořím:

 • Pevný strop pro souběžné pobírání více dávek.
 • Důslednější kontroly práce na černo.
 • Přídavky na děti jen pro ty, jejichž dítě chodí řádně do školy.
 • Špatně nastavený systém exekucí

Astronomické zadlužení není vždy jen vinou samotného dlužníka, mnohdy selhala kontrola státu.  Někteří lidé nebo firmy bohatli na neférově nastavených půjčkách, další si ze života na dluh udělali životní styl. Roli státu je nutné posílit. Proto podpořím:

 • Jednodušší podmínky tzv. osobního bankrotu pro lidi, kteří se své závazky snaží hradit.
 • Přísnější pravidla pro osoby v evidenci úřadu práce a příjemce sociálních dávek v exekuci, tak aby jim vznikla povinnost své závazky řešit a předcházet dalším dluhům.
 • Vetší možnost odvolávat se proti rozhodnutím exekutora.
 • Snížení administrativní zátěže kladené na zaměstnavatele osob v exekuci.
 • Odklad splátek po dobu 3-6 měsíců pro osoby v exekuci, které nastoupí do zaměstnání z evidence úřadu, aby se mohly zapracovat a dosáhnout na stabilní příjem.
 • Síť poraden garantovaných státem, které mohou poskytovat pomoc jak dlužníkům, tak i zaměstnavatelům.
 • Důslednější výuku finanční gramotnosti a bezpečnosti na školách.

 

 • Nízké mzdy, platy a důchody

Práce se musí vyplatit a musí být ohodnocena také odpovídajícím důchodem. Část obyvatel stále obtížně hledá uplatnění za adekvátní mzdu. Mnoho pracujících žije na pokraji chudoby. Zahraniční firmy u nás vyplácejí mzdy násobně nižší než ve své mateřské zemi. Také naši důchodci si zaslouží lepší životní úroveň. I toho lze dosáhnout zvyšováním mezd, z nichž se důchody počítají a plynou příjmy do sociálního systému. Proto podpořím:

 • Další růst mezd a platů včetně zvyšování minimální mzdy.
 • Valorizaci důchodů jednotnou částkou pro všechny a nikoli procentní sazbou.
 • Vyšší zdanění dividend, které jsou odváděny mimo republiku a navýšení sociálního systému o tento příjem.

Věřím, že má dlouholetá práce pro region je důkazem, že vím, co Ústecký kraj a jeho obyvatelé potřebují, a mám na to tyto změny prosadit.

Gabriela Nekolová