Gabriela Nekolová přivítala návštěvníky Sociálního fóra

25. 9. 2017 První ročník Sociální fóra Ústeckého kraje proběhlo dne 25. září 2017. Akci pro odbornou veřejnost pořádal Ústecký kraj a Hospodářská sociální rada Ústeckého kraje. Sociální fórum bylo realizováno pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Partnerem akce byl Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje.

Na 127 návštěvníků přivítala Gabriela Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Martin Klika, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, jehož kompetencí jsou právě sociální věci a bezpečnost.

Tématické bloky Sociálního fóra

  • Problematika zaměstnanosti a její specifika v Ústeckém kraji
  • Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel
  • Bydlení a soužití obyvatel v kontextu sociální vyloučení
  • Zvláštním blokem akce bylo slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Do panelové diskuze k problematice prvního bloku se zapojil 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, ředitel Krajského Úřadu práce Radim Gabriel, zástupci vybraných škol a personalisté působící ve firmách na území Ústeckého kraje. Diskuzi moderovala Dagmar Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Jeho výsledkem byl zejména apel na úpravu sociálních dávek, tak aby více motivovaly k návratu na trh práce.

Druhý blok byl věnován exekucím a zadluženosti v regionu. Uvedla a moderovala jej Gabriela Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. K panelové diskuzi byli přizváni zástupci z Ministerstva spravedlnosti České republiky, člen prezidia Exekutorské komory České republiky, vedoucí oddělení pohledávek a exekucí pobočky Úřadu práce nebo expert pro oblast bezdlužnosti. Hlavní výstupy diskuze lze shrnout do dvou oblastí, větší pomoc těm, kteří pracují a své dluhy se snaží hradit. A přísnější pravidla pro osoby žijící na dluh vědomě.

Do problematiky Bydlení a soužití obyvatel v kontextu sociálního vyloučení uvedl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, v jehož kompetenci jsou sociální věci a bezpečnost. Mezi panelisty v tomto bloku byla i poslankyně Hana Aulická Jírovcová a Drahomíra Miklošová, starostka Obrnic.

Zaznělo několik návrhů na řešení včetně změny sociálních dávek. Martin Klika navrhl maximální výši dávek odvozenou od výše nájmu v obecních bytech a Gabriela Nekolová představila svůj návrh na řešení obchodu s byty, aby každý, kdo pronajímá více než tři byty, tuto činnost realizoval jen s živnostenským oprávněním a nesl za ni zodpovědnost včetně daní a odvodů. Paní starostka Miklošová upozornila na rozdíly mezi kraji a popsala dobrou praxi ve své obci, kdy obec vykupuje byty do obecního vlastnictví, aby nad nimi měla kontrolu.

Podrobnosti k jednotlivým blokům naleznete na webu www.forumusteckykraj.cz.

Ve speciálním bloku slavnostního vyhlášení výsledků 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost byly předány ceny účastníkům soutěže z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a 1. náměstka hejtmana Martina Kliky.

V kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 1000 zaměstnanců se stala již po několikáté společnost AGC Glass Czech a.s., v kategorii nad 250 zaměstnanců se vítězem stal Mondi Štětí a.s., v kategorii do 250 zaměstnanců se na první příčce umístila společnost Hennlich s.r.o. Ve veřejném sektoru byla nejlépe hodnocena Ústecká komunitní nadace a v kategorii veřejného sektoru obce se umístilo město Litoměřice.

Hodnocení udělují nezávislí hodnotitelé Rady kvality České republiky. Za Radu kvality se slavnostního ceremoniálu zúčastnil čestný předseda Zdeněk Vorlíček.