Stala jsem se předsedkyní!

5.11.2015 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje dnes zvolila nového předsedu. Po odstupujícím Richardu Falbrovi, který tuto krajskou tripartitu založil před 15 lety, byla předsedkyní zvolena Gabriela Nekolová, dosavadní místopředsedkyně. Gabriela Nekolová  současně z pověření vlády vykonává funkci zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský.

Členové Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje předali Richardu Falbrovi zakladateli a předsedovi Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje v letech 2001 – 2015 „Poděkování“ za vybudování krajské tripartity a zásluhy v oblasti rozvoje Ústeckého kraje.

Na základě usnesení byl Richard Falbr zvolen čestným členem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje sdružuje zaměstnavatele, odbory, města a další organizace, po celém kraji čítá 200 členů. Zastupuje zájmy regionu a usiluje o hospodářská a sociální rozvoj Ústeckého kraje v jednáních s ministerstvy, centrálními i regionálními orgány.