Návštěva Domova pro seniory v Žatci

17. 7. 2017 V roce 2050 bude třetina obyvatel ČR starší 65 let. Populace rychle stárne a je naším úkolem zajistit pro seniory důstojný život.

Dnes jsem navštívila Domov pro seniory a Pečovatelskou službu v Žatci, která poskytuje služby 350 seniorům. A to i díky podpoře města Žatce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Smekám před vedením a děkuji panu řediteli Petru Antonimu nejen za prohlídku zařízení, ale také příjemný den a jeho nesmírně lidský přístup.