Krajská tripartita jednala o těžbě lithia v Ústeckém kraji

20. 9. 2017 Most – Potenciál těžby lithia na včerejší jednání prodiskutovala také Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje v čele s předsedkyní Gabrielou Nekolovou.

Je to záležitost, která vyvolává mnoho otázek i spekulací, přitom skutečně může mít pro rozvoj Ústeckého kraje obrovský význam.  Má přesah jak do zaměstnanosti, tak do oblasti výzkumu a vývoje včetně příchodu nových technologicky vyspělých investorů, kteří vytváří velmi kvalifikovaná a dobře placená pracovní místa“, zdůvodnila Gabriela Nekolová zařazení tématu na program tripartity. Související legislativu a roli státu v celém procesu představil ředitel Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Pavel Kavina. Konstatoval, že aktuálně jsou dokončovány průzkumné vrty, které potvrzují nadějný potenciál hlubinného ložiska na Cínovci, a vysvětlil také celý povolovací mechanismus, který předchází svolení státu s budoucí těžbou. Na dotaz členů krajské Tripartity informoval přítomné, že jsou vedena jednání o možné účasti státu na budoucí těžbě. Zdůraznil, že definitivnímu rozhodnutí o účasti státu by mělo předcházet kompletní dokončení průzkumných prací a zhodnocení ekonomických přínosů i rizik, protože i zapojení státu do projektu může mít jak výhody, tak rizika, která je nutná posoudit, a to mimo jiné v kontextu celosvětového vývoje na trhu s touto komoditou, který se dynamicky mění. Doplnil, že Česká republika není v Evropě jediná, kde se jedná o těžbě lithia. Rozhodovat bude tedy nejen to, jak se stát rozhodne, ale také kdy a jak rychle bude produkce v ČR zahájena.

Gabriela Nekolová zdůraznila, že zásadní přinos pro region nemá ani tak samotná těžba, jako zejména možná navazující výroba baterií, automobilů či dalších produktů s vysokou přidanou hodnotou. „Musí být snahou regionu i státu, aby právě tito investoři přišli do kraje. Protože bez ohledu na to, kdo bude lithium těžit, buď bude mít v kraji odběratele, nebo se bude lithium vyvážet za nimi. Je tedy důležité tyto odběratele přivést sem, to je náš společný úkol,“ podtrhla Nekolová.

V následné diskusi členové tripartity tento postoj potvrdili. Stanovisko města Dubí, na jehož katastru má těžba probíhat, představil starosta Petr Pípal. Informoval o jednáních, která vede jak s průzkumnou firmou Geomet tak s příslušnými orgány státní správy i krajské samosprávy. Konstatoval, že díky hlubinné formě těžby nedojde k výrazným negativním zásahům do krajiny ani života města, a proto město Dubí záměr budoucí těžby podporuje.

Hospodářská a sociální rada kraje přijala v této věci usnesení: žádáme stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu zmocněnce vlády, aby bylo zajištěno, že maximum možných pozitivních efektů z těžby lithia bude realizováno na území Ústeckého kraje v jeho prospěch a v souvislosti s hospodářskou restrukturalizací.

 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.