Kdopak by se domova pro seniory bál?

2. 11. 2017 V současné době se zkvalitňují podmínky pro život jako je bydlení, zdravotní péče, potraviny. V souvislosti s tím se prodlužuje také délka života. Což je jedině dobře. Tím pádem nám ale populace stárne. Přibývá seniorů, kteří si zaslouží naši péči a pozornost. Je tedy nutné zajistit kvalitní péči o seniory, a to především v oblasti bydlení takového typu, jež bude vyhovující jejich potřebám. Mnoho seniorů žije ve svých, často ne zcela vyhovujících, bytech a domech, které nechtějí opustit z mnoha důvodů, jako je obava ze změny prostředí, ztráta pocitu domova, vzpomínky a mnoho dalších. Někdy se bojí rozhodnutí žít v domově důchodců či penzionu pro seniory, neboť mají představu, že jde o prostředí, které se svým charakterem podobá spíše nemocnici. Není tomu tak.

Ministerstvo práce a sociálních  věcí usiluje o zkvalitnění života seniorů, např. v uplynulých 4 letech investovalo přes 1,2 miliardy Kč do výstavby, modernizace a zkvalitnění více než 2000 domovů pro seniory, pečovatelských domů, penzionů pro seniory a domovů se zvláštním režimem po celé České republice. V Ústeckém kraji se jednalo např. o Domov pro seniory, ulice Barvířská, Centrum sociálních služeb Prunéřov v Kadani, Domov důchodců Roudnice nad Labem na ulici Sámova, Domov pro seniory Podbořany a mnoho dalších. Ministerstvo práce a sociálních věcí dále prosadilo zvýšení platů pro zaměstnance v sociálních službách, kteří poskytují i péči seniorům. Přispívá také na aktivity spojené s kulturním a sportovním vyžitím seniorů.

Jako náměstkyně jsem měla tu možnost navštívit desítky zařízení péče o seniory či akcí pro seniory. Jsem ráda, že Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje komunitní život seniorů péči o ně.

Například v Penzionu pro seniory Pod Koupalištěm (spravovaným Městskou správou sociálních služeb v Mostě)  jsem hovořila s jeho obyvateli o podmínkách života zde. Manželé Neumannovi, kteří zde žijí již osm let, si život v penzionu velmi chválí. Pozitivně vnímají především klid, čisto a možnosti využít služby personálu. Sami říkají, že nikde se jim nežilo lépe. Dříve bydleli ve 4. patře bez výtahu, což opravdu nebylo vyhovující. Neopomněli zmínit také pořádání mnoha kulturních a sportovních akcí, možnost rekreace a podobně.

O pořádaných aktivitách jsem měla možnost hovořit s paní Bauerovou, předsedkyní místní samosprávy v Penzionu pro seniory Pod Koupalištěm – realizují se zde například kuželky, ping pong, cvičení, cvrnkaná, žolíky, návštěvy knihovny, kavárničky (na určité téma „např. kavárnička v bílém“), zábavy, živá hudba, kolo štěstí. Všechny tyto akce jsou zaměřené na aktivní život seniorů.

V penzionech pro seniory jsou klasické nájemní byty, kde je navíc možné využít sociální a zdravotní péči. Do těchto zařízení je možné se zajít podívat na dny otevřených dveří. Opravdu se není čeho bát. Této příležitosti využijte.

Bydlení pro seniory, chráněné a garantované státem, má velký smysl, a zvlášť v regionu, jakým je Ústecký kraj, kde je s bydlením problém obecně. Vážím si všech pracovníků, jež pečují a připravují aktivity pro seniory a věnují se jim. Jsem ráda, že se tak děje i díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí.

Gabriela Nekolová, DiS.

náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí