DLUHY, EXEKUCE, platební neschopnost…. a co dál?

9. 10. 2017 „Zadluženost českých občanů je v některých regionech naprosto alarmující a nejhůře je na tom náš Ústecký kraj, kde se na exekucích vymáhá skoro 29 miliard Kč. Přitom se nutně nejedná vždy o selhání osob, které se do dluhů dostaly, ale také o chybu systému.

Začátek demokracie a tržní ekonomiky v ČR sebou v 90. letech přinesl potřebu mnoha nových zákonů. Ne všechny se podařilo připravit dostatečně rychle a v potřebné kvalitě což vytvořilo legislativní mezery, které mnozí zneužili. Někteří lidé nebo firmy bohatli na neférově nastavených půjčkách, zatímco zbytek populace na to doplatil. Našli se ale i tací, kteří si ze života na dluh udělali životní styl na úkor všech ostatních. Problém, s nímž se potýkáme dnes, je tedy nechtěný pozůstatek nedostatečné role státu a stát za něj musí přijmout svůj díl odpovědnosti.

Některé věci se už podařilo změnit, ale stav exekucí v Ústeckém kraji i celé ČR ukazuje, že to nestačí. Proto také kandiduji ve volbách do poslanecké sněmovny – abych řešila podobné chyby v legislativě, které dopadají na nás všechny, a to více v Ústeckém kraji. Jdu do toho, protože mě štve to, co vás.“

 

Situace v Ústeckém kraji

Dlouhodobě špatná ekonomická a sociální situace Ústeckého kraje přispěla k tomu, že máme nejvyšší podíl osob v exekuci z celé ČR (16,6% obyvatel).

Ústecký kraj

Počet obyvatel nad 15 let           692 613

Počet obyvatel v exekuci            115 090

Podíl obyvatel v exekuci             16,62%

Počet exekucí                               613 498

Exekučně vymáhaná jistina       26 793 452 227 KČ

Průměrná jistina na exekuci     46 933 KČ

Celá příručka pro zadlužené ZDE.

 

                                               Gabriela Nekolová, náměstkyně práce a sociálních věcí