Akční plán programu RE:START schválen!

10. 7. 2017 Tvrdá práce přináší výsledky. Program RE:START Ústeckého a Karlovarského kraje, jehož jsem spoluautorkou, byl dnes (10.7.2017) schválen vládou. Více informací na www.restartregionu.cz.

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj se konečně dočkaly a stát uznal, že jim mnohé dluží. Vláda schválila Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů, který připravil Úřad vládního zmocněnce spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci tzv. projektu RESTART.

Schválená opatření pomohou Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji nastartovat hospodářskou i sociální změnu po útlumu tradičních průmyslových oborů. Na realizaci jednotlivých opatření stát vyčlení do roku 2030 částku zhruba ve výši 42 miliard korun.

Akční plán předložený vládě zahrnuje celkem 65 konkrétních opatření – jeho významnou část tvoří návrhy na podporu podnikání a investic, vylepšení infrastruktury či stabilizace lidských zdrojů v jednotlivých regionech. Během přípravy prošly širokou regionální diskusí s úřady, vládními institucemi, firmami, neziskovými organizacemi i univerzitami.